Insolvence fyzických osob

V článku se dozvíte jak probíhá insolvence fyzických osob a co to vlastně ta insolvence je. Insolvence fyzických osob je často poslední možností jak se zbavit svých dluhů a po čase žít jako dříve.


Insolvence fyzických osob obecně

Insolvence fyzických osob je jednou z možností pro nepodnikatelský úpadek. Insolvence fyzických osob je určena pouze pro lidi, kteří nepodnikají. Ani se pomocí insolvence nemohou řešit dluhy z podnikání. Insolvence fyzických osob je určená pro běžné fyzické osoby, které chodít do zaměstnání a nezvládají své úvěry a půjčky.

Insolvence fyzických osob podmínky

Insolvence fyzických osob má několik hlavních podmínek. Aby vám byla insolvence povolena, tak musíte mít stálou práci a nesmíte být ve zkušební době. Musíte také za těch 5 lete zaplatit alespoň 30% svých nezajištěných dluhů. 30% je minimum, jinak vám insolvence nebude povolena.

Splátkový kalendáře

Pokud vám bude insolvence fyzických osob soudem povolena, tam vám bude nařízen určitý splátkový kalendář. Je třeba tento kalendář poctivě dodržovat, jinak může být insolvence zrušena. Pokud získáte po dobu insolvence nějaké nečekané příjmy (například dědictví), tak tyto peníze náleží vašim věřitelům.

Návrh na osvobození od zbytků dluhů

Nezapomínejte na to, že na konci insolvence musíte k soudu podat návrh na osvobození od zbytků dluhů , aby vám byly prominuty zbytky vašich dluhů. Je důležité na to nezapomenout.